Oferta

ZAPRASZAMY DO NASZEJ HURTOWNI

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY

KANALIZACJA

 • Rury i kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PCV, PP, PEHD

 • Rury i kształtki kamionkowe

 • Kanalizacja wewnętrzna

 • Studnie PCV, PEHD

 • Włazy i wpusty żeliwne

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków

WODOCIĄGI

 • Armatura wodociągowa: zasuwy kołnierzowe, gwintowane, nożowe, hydranty, zawory

 • Armatura przyłączeniowa: nawiertki, obejmy, odgałęzienia siodłowe

 • Rury i kształtki żeliwne, PEHD, PCV

 • Armatura naprawcza: opaski, nasuwki, doszczelniacze, łączniki RK i RR

 • Złączki skręcane

 • Kształtki ocynkowane

 • Skrzynki wodociągowe żeliwne i PEHD

 • Wodomierze, studnie wodomierzowe

ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ

 • Zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej nadziemne i podziemne

 • Systemy wykorzystania wody deszczowej w gospodarstwie domowym

 • Skrzynki i tunele rozsączające

 • Korytka liniowe

AKCESORIA

 • Taśma ostrzegawcza do wodociągu, kanalizacji, gazu

 • Taśma ostrzegawcza biało-czerwona

 • Cement szybkowiążący do montaży włazów