W swojej ofercie posiadamy:

KANALIZACJA

 • Rury i kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PCV, PP, PEHD

 • Rury i kształtki kamionkowe

 • Kanalizacja wewnętrzna

 • studnie PCV, PEHD

 • włazy i wpusty żeliwne

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

 

WODOCIĄG:

 • armatura wodociągowa: zasuwy kołnierzowe, gwintowane, nożowe, hydranty, zawory

 • armatura przyłączeniowa: nawiertki, obejmy, odgałęzienia siodłowe

 • rury i kształtki żeliwne, PEHD, PCV

 • Armatura naprawcza: opaski, nasuwki, doszczelniacze, łączniki RK i RR

 • złączki skręcane

 • kształtki ocynkowane

 • skrzynki wodociągowe żeliwne i PEHD

 • wodomierze, studnie wodomierzowe

   

   

    

ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ

 • zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej nadziemne i podziemne
 • systemy wykorzystania wody deszczowej w gospodarstwie domowym,

 • skrzynki i tunele rozsączające

 • korytka liniowe

 

 

AKCESORIA:

 • taśma ostrzegawcza do wodociągu, kanalizacji, gazu

 • taśma ostrzegawcza biało-czerwona

 • cement szybkowiążący do montaży włazów

 

 
 
 
 
 

Strona stworzona przez Megaserwis